ประวัติความเป็นมา (History)

 

เรนอง ที ถือกำเนิดมาหลังจากเราได้เริ่มธุรกิจแรกด้วย “ชาเทวี ” เมื่อ 30 ปีที่แล้ว โดยถือกำเนิดมาจากธุรกิจ SMEs ขนาดเล็กของครอบครัว ชาวไทยเชื้อสายจีน ครอบครัวหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2528

 

โดยมี เภสัชกรวิวัฒน์ ชัยวัฒนเมธิน ซึ่งเรียนจบคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้มีความสนใจเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านอย่างมากเป็นผู้บุกเบิกชาสมุนไพร ตรา เทวี แต่ทว่าช่วงเวลานั้น คำว่า สมุนไพร เป็นเรื่องที่ไม่ได้รับความนิยมมากนัก มีเพียงลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีความสนใจกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

 

กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2542 หจก.ชาเชียวได้ถูกก่อตั้งขึ้น ภายใต้ แนวคิด “การส่งเสริมสมุนไพร ไทยจากธรรมชาติให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในตลาดโลก” โดยบ่งชี้ถึงคุณค่าของสมุนไพรไทยว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไป โดยการนำสมุนไพรชาใบหม่อนมาแปรรูปจนได้เป็นสูตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งสามารถช่วยปรับลดระดับไขมันในเส้นเลือด (คลอเรสเตอรอล) ลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด (เบาหวาน) ลดความดัน ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ยุคนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชาเขียวในหม่อน ตรา “เรนองที” อย่างแท้จริง

เรนองที ชาเขียว

ผลิตภัณฑ์เรนอง ที นั้นมีขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถัน ที่ไม่ใช่เพียงการผลิตสินค้าให้เป็นที่พอใจของผู้บริโภค แต่เราทำให้เหนือระดับความพึงพอใจ เราคัดสรรแต่ส่วนผสมและวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ดีที่สุด โดยทางเรนอง ที เรามีหลักการที่เป็นหัวใจหลักในการคัดสรร ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม

เรนอง ที มีนโยบายในการควบคุมการผลิต ที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตของเราได้มาตรฐานสากล ระดับโลก แบรนด์เรนอง ที ได้ยึดถือมาตรฐานนี้เสมอมา

2016

Prime Minister’s Export Award 2016

Best Exporter รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าของไทยที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ที่ดี จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

2015

Prime Minister’s Export Award 2015

Best Thai Brand รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออกไทยที่มีการส่งออกภายใต้ตรา สินค้าของตนเอง จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

2006

Prime Minister’s Export Award 2015

Best OTOP Export Recognition รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีการส่งออกและคุณภาพยอดเยี่ยม เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สินค้าจากชุมชนที่มีความโดดเด่น มีคุณภาพที่ดี และพัฒนาสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศ จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์